เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ดูวอนไทย จำกัด เลขที่ 71/10-11 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 093-436-9650  ได้ก่อตั้งขึ้น วันที่ 13 มีนาคม 2557 โดยมี นางณชาติยา ลี เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ประกอบกิจการนำเข้าสินค้า ครุภัณฑ์การแพทย์ มาจากประเทศสาธารณะรัฐ เกาหลีใต้ มาจำหน่ายในประเทศไทย  บริษัทฯ เช่าตึกแถว 2 คูหา 4 ชั้น ติดถนนมิตรภาพ ทำเป็นออฟฟิศ พร้อมที่เก็บสินค้าบางส่วน และได้เช่าโกดังเก็บสินค้าในซอยวัดห้วยลี่อีก 1 แห่ง

ในวันที่ 2 มกราคม 2561  ย้ายที่ทำการ มาอยู่เลขที่ 14 หมู่ 3 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 093-4369650  แฟกซ์ 036-670743 โดยการเช่าที่ดิน ของ นางณชาติยา  ลี กรรมการผู้จัดการ จำนนวน 4 ไร่ เพื่อประกอบกิจการ มีโกดังเก็บสินค้า 1 โกดัง และมีโกดังผลิตสินค้า 1 โกดัง ออฟฟิศ 1 ที่ และ ห้องพักพนักงาน 5 ห้อง  การประกอบกิจการช่วงแรก ยังไม่เป็นที่รู้จัก แต่ลูกค้าก็สนใจในสินค้าและบริการของทางบริษัทฯ  จนวันนี้ลูกค้ารู้จักบริษัทฯ มากขึ้นขายสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดี รวดเร็ว ให้กับลูกค้าพึงพอใจ

 

นโยบายบริษัท

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สอดคล้องข้อกำหนดกฎหมาย สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง